ADMINISTRATIE

Administratie en afrekening

administratie thuiszorg Bij het eerste thuisbezoek beoordeelt Multi Care de zelfredzaamheid van de patiënt volgens de Katzschaal en stellen we vast welke zorg wenselijk en noodzakelijk is. Deze beoordeling is belangrijk om te weten hoeveel bezoeken per dag en week uitgevoerd mogen worden.

Indien u alleen hygiënische zorg nodig heeft dan is er geen doktersvoorschrift vereist. Heeft u echter andere verpleegkundige zorgen nodig, dan vragen wij u om een doktersvoorschrift en een klevertje van uw mutualiteit.

Multi Care werkt volgens de officiële RIZIV-tarieven en maakt gebruik van het derde betalersysteem. Dit betekent dat wij onmiddellijk afrekenen met uw ziekenfonds. Bij welke mututaliteit u aangesloten bent is niet van belang daar verpleegkundige prestaties door alle verzekeringsinstellingen erkend en terugbetaald worden. U betaalt dus niets aan ons, wij handelen alle betalingen rechtsteeks met uw mutualiteit af. We rekenen geen forfaitaire supplementen aan aan de patiënt.

Indien u het aanvraagformulier voor palliatieve thuiszorg wil downloaden dan kan dat op de website van het RIZIV.